Posty

O wigilijnych zwyczajach z Motylami Książkowymi

Obraz
Dnia 18.12.2018 o godzinie 9:35 w Bibliotece Publiczno – Szkolnej filii Woźnice miało miejsce grudniowe spotkanie „Klubu Motyli Książkowych”.

Po przywitaniu uczestników, bibliotekarka przedstawiła tematykę zajęć, które to w całości poświęcone zostały zwyczajom bożonarodzeniowym. Po krótkiej rozmowie z uczestnikami na temat zwyczajów panujących w ich domach, bibliotekarka odczytała utwór pod tytułem „Wieczór wigilijny”, w którym przedstawione zostały najważniejsze zwyczaje. Następnie znaczenie przytoczonych w tekście zwyczajów zostało omówione (dzielenie się opłatkiem, wigilijne potrawy, sianko pod obrusem, puste nakrycie, pierwsza gwiazdka). W kolejnej części zajęć uczniowie zapoznani zostali z pojęciem „choinki” oraz z różnicą pomiędzy choinką a świerkiem do pomocy czego użyte zostały ilustracje. Następnie każde dziecko ozdobiło i wycięło szablon z bombką, który ozdobił nasz szablon ze świerkiem, zamieniając go w choinkę. Na zakończenie, po życzeniach wesołych świąt, nastał czas na pod…

Grudniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Obraz
17 grudnia o godzinie 16:00  w Bibliotece Publiczno - Szkolnej filii Woźnice odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Przy kawie i domowym cieście omawiałyśmy książkę Ewy Ornackiej "Skazane na potępienie". 
Klubowiczkom serdecznie dziękuję za mile spędzony czas :)

"W blasku świeczek na choince" - konkurs pięknego czytania

Obraz
W dniach 12.12.2018, 14.12.2018 i 17.12.2018 w Bibliotece Publiczno – Szkolnej filii Woźnice uczniowie klas IV – VIII prezentowali piękne czytanie utworów w ramach konkursu                    „W blasku świeczek na choince”.

 Konkurs adresowany był do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Woźnicach z klas IV – VIII.
Zadaniem każdego uczestnika było własnoręczne wpisanie się na „Listę uczestników” będącą deklaracją uczestnictwa w konkursie, przygotowanie, nie dłuższego niż 3 minuty, pięknego czytania utworu o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia lub tematyce zimowej oraz zgłoszenie się do biblioteki w terminie prezentacji utworu wyznaczonym przez organizatorów.
 Powołana Komisja Konkursowa oceniała: dobór repertuaru, poprawność i płynność czytania oraz wyraz artystyczny.

Konkurs podzielony był na II Kategorie wiekowe: I Kategoria – uczniowie klas IV – V i II Kategoria – uczniowie klas VI – VIII.


Dnia 12.12.2018 konkurs został rozstrzygnięty dla I Kategorii (klasy IV- V)


 ZWYCIĘZCY:
I…

"Książka pod każdą choinką" w ramach dzisiejszego "Czytelniczego piąteczku" :)

Obraz
Dnia 14.12.2018 rokuo godzinie 12:00 w Bibliotece Publiczno – Szkolnej filii Woźnice odbyło się grudniowe spotkanie w ramach spotkań czytelniczych, mających na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Woźnicach i ich rodziców pod hasłem „Czytelnicze piąteczki dla dzieci z zeróweczki”.
Wstępem do spotkania było przywitanie wszystkich gości oraz przypomnienie zasad panujących podczas spotkania. Następnie Emilia Filipek, dziecko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Woźnicach,przedstawiło swoją mamę, czytającego gościa dzisiejszego spotkania, Panią Katarzynę Filipek, która zaprezentowała czytanie bajki „Święta Tupcia Chrupcia”. Najmłodsi za czytanie zgodnie nagrodzili Panią Katarzynę brawami, a bibliotekarka pamiątkowymi gadżetami. Po czytaniu odbyła się rozmowa z dziećmi na temat przeczytanego utworu.
Kolejnym elementem spotkania było wręczenie dzieciom książeczek zapakowanych w świąteczny papier przez uczennice klasy VIII, w rama…

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Obraz
26.11.2018 o godzinie 16:00 w Bibliotece Publiczno - Szkolnej filii Woźnice odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Przy kawie i słodkościach rozmawiałyśmy o książce Erica - Emmanuela Schmitt "Małżeństwo we troje".
Wszystkim klubowiczkom dziękuję za mile spędzony czas.

Listopadowe spotkanie w ramach "Czytelniczych piąteczków"

Obraz
Dnia 23.11.2018 roku  o godzinie 12:00 w Bibliotece Publiczno – Szkolnej filii Woźnice odbyło się kolejne spotkanie w ramach spotkań czytelniczych, mających na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Woźnicach i ich rodziców pod hasłem „Czytelnicze piąteczki dla dzieci z zeróweczki”.
            Wstępem do spotkania było przywitanie wszystkich gości oraz przypomnienie zasad panujących podczas spotkania.
Na dzisiejszym spotkaniu czytającym gościem była Pani Beata Cuch, którą przedstawił wszystkim zgromadzonym syn Jakub. Pani Beata zaprezentowała czytanie fragmentu z książki „Miś Uszatek” Czesława Janczarskiego. Bibliotekarka wyjaśniła, że wybór tego utwór był nieprzypadkowy, gdyż nawiązuję do Światowego Dnia Pluszowego Misia, którego obchody zaplanowano na 28 listopada.
Po wysłuchaniu czytania oraz podziękowaniu czytającemu rodzicowi, dzieciom zadawane były pytania do tegoż fragmentu.

Następnie bibliotekarka wręczyła wychowawczyni zaproszenie na wspó…

Listopadowe spotkanie Motyli Książkowych :)

Obraz
Dnia 15.11.2018 o godzinie 9:35 w Bibliotece Publiczno – Szkolnej Miasta i Gminy Mikołajki filia Woźnice miało miejsce spotkanie Klubu Motyli Książkowych. Dzisiejsze zajęcia pod hasłem „W bibliotece” dotyczyły odpowiednich zachowań osób się w niej znajdujących.
Zajęcia rozpoczęły się od wyjaśnienia tematu oraz ustalenia zasad obowiązujących podczas spotkania. Przypomnieliśmy sobie znaczenie kolorów świateł znajdujących się na sygnalizatorze, których symbolika wykorzystana została w zajęciach. Następnie uczniowie zaproszeni zostali na wycieczkę po bibliotece. Celem było pokazanie dzieciom rozmieszczenia poszczególnychrodzajów książek oraz zwrócenie uwagi w jaki sposób, i z których regałów mogą samodzielnie korzystać. Te półki, na których znajdują się woluminy przeznaczone dla dzieci znaczone były przez bibliotekarkę zielonym kółeczkiem. Po wycieczce odbyło się losowanie mające na celu podzielenie uczniów na dwie grupy. Uczniowie losowali karteczki z czerwonym i zielonym kółeczkiem i sia…