Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2018

O wigilijnych zwyczajach z Motylami Książkowymi

Obraz
Dnia 18.12.2018 o godzinie 9:35 w Bibliotece Publiczno – Szkolnej filii Woźnice miało miejsce grudniowe spotkanie „Klubu Motyli Książkowych”.

Po przywitaniu uczestników, bibliotekarka przedstawiła tematykę zajęć, które to w całości poświęcone zostały zwyczajom bożonarodzeniowym. Po krótkiej rozmowie z uczestnikami na temat zwyczajów panujących w ich domach, bibliotekarka odczytała utwór pod tytułem „Wieczór wigilijny”, w którym przedstawione zostały najważniejsze zwyczaje. Następnie znaczenie przytoczonych w tekście zwyczajów zostało omówione (dzielenie się opłatkiem, wigilijne potrawy, sianko pod obrusem, puste nakrycie, pierwsza gwiazdka). W kolejnej części zajęć uczniowie zapoznani zostali z pojęciem „choinki” oraz z różnicą pomiędzy choinką a świerkiem do pomocy czego użyte zostały ilustracje. Następnie każde dziecko ozdobiło i wycięło szablon z bombką, który ozdobił nasz szablon ze świerkiem, zamieniając go w choinkę. Na zakończenie, po życzeniach wesołych świąt, nastał czas na pod…

Grudniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Obraz
17 grudnia o godzinie 16:00  w Bibliotece Publiczno - Szkolnej filii Woźnice odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Przy kawie i domowym cieście omawiałyśmy książkę Ewy Ornackiej "Skazane na potępienie". 
Klubowiczkom serdecznie dziękuję za mile spędzony czas :)

"W blasku świeczek na choince" - konkurs pięknego czytania

Obraz
W dniach 12.12.2018, 14.12.2018 i 17.12.2018 w Bibliotece Publiczno – Szkolnej filii Woźnice uczniowie klas IV – VIII prezentowali piękne czytanie utworów w ramach konkursu                    „W blasku świeczek na choince”.

 Konkurs adresowany był do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Woźnicach z klas IV – VIII.
Zadaniem każdego uczestnika było własnoręczne wpisanie się na „Listę uczestników” będącą deklaracją uczestnictwa w konkursie, przygotowanie, nie dłuższego niż 3 minuty, pięknego czytania utworu o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia lub tematyce zimowej oraz zgłoszenie się do biblioteki w terminie prezentacji utworu wyznaczonym przez organizatorów.
 Powołana Komisja Konkursowa oceniała: dobór repertuaru, poprawność i płynność czytania oraz wyraz artystyczny.

Konkurs podzielony był na II Kategorie wiekowe: I Kategoria – uczniowie klas IV – V i II Kategoria – uczniowie klas VI – VIII.


Dnia 12.12.2018 konkurs został rozstrzygnięty dla I Kategorii (klasy IV- V)


 ZWYCIĘZCY:
I…

"Książka pod każdą choinką" w ramach dzisiejszego "Czytelniczego piąteczku" :)

Obraz
Dnia 14.12.2018 rokuo godzinie 12:00 w Bibliotece Publiczno – Szkolnej filii Woźnice odbyło się grudniowe spotkanie w ramach spotkań czytelniczych, mających na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Woźnicach i ich rodziców pod hasłem „Czytelnicze piąteczki dla dzieci z zeróweczki”.
Wstępem do spotkania było przywitanie wszystkich gości oraz przypomnienie zasad panujących podczas spotkania. Następnie Emilia Filipek, dziecko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Woźnicach,przedstawiło swoją mamę, czytającego gościa dzisiejszego spotkania, Panią Katarzynę Filipek, która zaprezentowała czytanie bajki „Święta Tupcia Chrupcia”. Najmłodsi za czytanie zgodnie nagrodzili Panią Katarzynę brawami, a bibliotekarka pamiątkowymi gadżetami. Po czytaniu odbyła się rozmowa z dziećmi na temat przeczytanego utworu.
Kolejnym elementem spotkania było wręczenie dzieciom książeczek zapakowanych w świąteczny papier przez uczennice klasy VIII, w rama…